Đóng lại
 • Đào Thị Hồng Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Điện thoại:
   0967273235
  • Email:
   songquyen84@gmail.com
 • Trần Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế - Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0989104056
  • Email:
   nhungminh123456@gmail.com
 • Phạm Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên văn thư
  • Điện thoại:
   0396815107
  • Email:
   phamhoaitb904@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bé
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên phục vụ
  • Điện thoại:
   0979036870
  • Email:
   Không
 • Phạm Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên phục vụ
  • Điện thoại:
   0359348115
  • Email:
   Không
 • Hà Thị Thím
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên phục vụ
  • Điện thoại:
   0986102788
  • Email:
   Không
 • Ma Thị Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên phục vụ
  • Điện thoại:
   0352366063
  • Email:
   Không
 • Lương Thị Nhinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên phục vụ
  • Điện thoại:
   0365362177
  • Email:
   Không
 • Nguyễn Văn Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ (HĐ)
  • Điện thoại:
   0968928403
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 16
Hôm qua : 161
Tháng 10 : 1.118
Tháng trước : 5.606
Quý 4 : 1.118
Năm 2022 : 26.613
Năm trước : 25.388
Tổng số : 75.186