Đóng lại
 • Nguyễn Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0962998163
  • Email:
   nguyenle07121997@gmail.com
 • Bùi Thị Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0328616590
  • Email:
   luyenbui1985lc@gmail.com
 • Đào Thị Dịu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977678302
  • Email:
   hungdiubonpq@gmail.com
 • Đinh Thị Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0336135062
  • Email:
   dinhthiduc1993@gmail.com
 • Phùng Thị Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0396443858
  • Email:
   thanhnga1980.tu@gmail.com
 • Nùng Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974598411
  • Email:
   Nungtam90@gmail.com
 • Lã Thị Tố Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0344610213
  • Email:
   toloan1407@gmail.com
 • Đỗ Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0365636033
  • Email:
   trungxuan.mn2@gmail.com
 • Đào Thị Hồng Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Điện thoại:
   0967273235
  • Email:
   songquyen84@gmail.com
 • Trần Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế - Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0989104056
  • Email:
   nhungminh123456@gmail.com
 • Phạm Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên văn thư
  • Điện thoại:
   0396815107
  • Email:
   phamhoaitb904@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bé
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên phục vụ
  • Điện thoại:
   0979036870
  • Email:
   Không
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 15
Hôm qua : 161
Tháng 10 : 1.117
Tháng trước : 5.606
Quý 4 : 1.117
Năm 2022 : 26.612
Năm trước : 25.388
Tổng số : 75.185