GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN THAN UYÊN

 

       Trường Mầm non thị trấn Than Uyên được sáp nhập từ Trường Mầm non số 1 thị trấn Than Uyên và Trường Mầm non số 2 thị trấn Than Uyên theo Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân nhân dân huyện Than Uyên.

       * Nhiệm vụ và quyền hạn nhà trường

       1. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

       2. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hằng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản.

       3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

       4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

       5. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.

       6. Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

       7. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

       8. Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

       9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

       * Quy mô trường lớp

       Nhà trường có 2 điểm trường; điểm trường trung tâm có diện tích 3030 m2, đóng tại số 022, đường Tôn Thất Tùng, khu 1, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;  điểm trường khu 7A có diện tích 3792,2 m2 đóng tại ngõ 32, đường 15/10, khu 7A, thị trấn Than Uyên (cách điểm trường trung tâm 1 km).

       Năm học 2021 - 2022, thời điểm tháng 9/2021, nhà trường có 630 học sinh / 24 nhóm lớp. Trong đó:

       - Nhà trẻ: 140 trẻ / 6 nhóm

       + Nhóm 13 - 24 tháng: 39 trẻ / 2 nhóm

       + Nhóm 25 - 36 tháng: 101 trẻ / 4 nhóm

       - Mẫu giáo: 490 trẻ / 18 lớp

       + Lớp mẫu giáo 3 tuổi: 155 trẻ / 6 lớp

       + Lớp mẫu giáo 4 tuổi: 160 trẻ / 6 lớp

       + Lớp mẫu giáo 5 tuổi: 175 trẻ / 6 lớp

       * Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

       - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên chính thức của nhà trường năm học 2021 - 2022 gồm 61 đồng chí. Trong đó:

       + Cán bộ quản lý: Hiệu trưởng: 1 đồng chí; Phó Hiệu trưởng: 2 đồng chí

       + Giáo viên: 50 đồng chí

       + Nhân viên: 8 đồng chí

       - Nhân viên hợp đồng: 3 đồng chí

       * Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học

       Năm học 2021 - 2022, nhà trường phấn đấu huy động đạt và vượt mức số lượng kế hoạch giao, trẻ đi học chuyên cần của trẻ nhà trẻ đạt 90%, trẻ mẫu giáo đạt 95%; trẻ có chiều cao và cân nặng phát triển bình thường đạt 97% trở lên; chất lượng giáo dục trẻ đạt 100%; nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 5/5 tổ phấn đấu danh danh hiệu "Tổ lao động tiên tiến"; nhà trường tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập cho trẻ 5 tuổi, duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và phấn đấu đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2023.

      100% cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó 21 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua" cấp cơ sở; 2 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua" cấp tỉnh.

       Nhà trường rất mong nhận được sự chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ của Sở GĐ&ĐT Lai Châu, Phòng GD&ĐT Than Uyên, Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Than Uyên; sự phối hợp kịp thời của các cơ quan, đoàn thể; sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh và nhân dân để nhà trường thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và thực hiện thắng lợi mục tiêu năm học 2021 - 2022./.